Loading: 0%

GIỚI THIỆU BẢO LONG VÀ LUMA

  • BẢO LONG
  • LUMA
BẢO HIỂM BẢO LONG

BẢO LONG VỚI 25 NĂM HOẠT ĐỘNG

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với mạng lưới chi nhánh rộng khắp Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Long là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Bảo Long đã không ngừng xây dựng và cải thiện các sản phẩm bảo hiểm của mình nhằm đáp đứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng.

  • 25+ năm hoạt động và phát triển trên thị trường
  • 46+ đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
  • 100+ sản phẩm bảo hiểm và tái bảo hiểm được tung ra thị trường
  • 800+ đại lý bảo hiểm hoạt động trên phạm vi 55 tỉnh thành trên cả nước.
LUMA

LUMA VỚI 40 NĂM KINH NGHIỆM

chuyên về thiết kế và quản lý các giải pháp bảo hiểm sức khỏe quốc tế cho cá nhân và nhóm.

Luma hiện đang chăm sóc cho hơn 30,000 thành viên có đặc quyền riêng khắp Châu Á.

Sự hợp tác với những nhà bảo hiểm toàn cầu danh tiếng cho chúng tôi sự linh hoạt để cung cấp tất cả các giải pháp sức khỏe đến các thành viên bảo gồm các đặc quyền đặc biệt.

(028)38 239 249